S.G.R. Dolj

CONFERINȚA ANUALĂ SGR

CONGRESUL SGR
vineri 28 octombrie 2017, Brasov
Newsletter SGR nr.14/2017

ANUNT OFICIAL

Societatea de Geografie din Romania (SGR) anunta oficial ca ADUNAREA DE DARE DE SEAMA SI ALEGERI (CONGRESUL) se va desfasura in ziua de 28 octombrie 2017, intre orele 8.30 – 17.00, la Liceul
Andrei Saguna din Brasov.
Ordinea de zi (Cap V, art. 14 din Statut) va cuprinde prezentarea , dezbaterea si aprobarea urmatoarelor documente si activitati:
1. Raport de activitate SGR in perioada dintre Congrese (prezentat de presedintele interimar, pe baza rapoartelor puse la dispozitie de secretarul general, secretarul general adjunct, vicepresedinti, presedintii de Filiale SGR si coordonatori ai colectivelor de lucru, pe domenii);
2. Raport de executie bugetara pe ultimii 4 ani (prezentat de secretar general) ; aprobarea descarcarii de gestiune;
3. Raport de activitate al Comisiei de Cenzori;
4. Modificari si completari la Statut, in acord cu evolutiile pe plan international;
5. Alegeri (alegerile se vor desfasura conform Legii, procedurilor si modificarilor Statutului, aprobate anterior la punctul 4).
6. Strategia, directiile de actiune si bugetul de venituri si cheltuieli – linii directoare pentru urmatorii patru ani.

NOTE
• La Congresul SGR vor participa cu drept de vot si cu dreptul de a fi alesi numai delegatii Filialelor care au achitat integral cotizatia pe 2017 pina la 10 octombrie ac. Norma de reprezentare, conform statutului, este de 1 delegat la 10 membri cotizanti. Cotizatia statutara care trebuie varsata de Filiale in contul SGR (vezi http://www.geo-sgr.ro) este de 50% din cotizatia de 120 lei membru/anual, adica 60 lei/membru. La intocmirea documentului bancar de plata se vor preciza numarul si numele exacte ale membrilor cotizanti, spre a se realiza o evidenta clara a membrilor cotizanti.
• Adunarile Generale ale Filialelor – de dare de seama si alegeri – se vor desfasura conform Statutului Filialelor, intre 1 sept-10 oct 2017 (vezi http://www.geo-sgr.ro ).
• Rezultatele alegerilor din Filiale precum si Lista delegatilor la Congres se vor comunica simultan pe urmatoarele adrese de email: costin.diaconescu@cdpress.ro; stelutadan77@yahoo.com
• Presedintii de Filiale vor prezenta o situatie statistica a membrilor, a cotizatiilor platite precum si datele de contact. In acest sens, secretarul general si vicepresedintele Steluta Dan vor trimite cerintele exacte, in cel mai scurt timp.
• Rapoartele complete de activitate vor fi prezentate delegatilor pe situl SGR, cu 5 zile inainte de Congres. Depunerea candidaturilor pentru functia de Presedinte se va efectua cel tarziu cu 15 zile inainte de Congres, pe adresele de email de mai sus.

CONFERINTA NATIONALA ANUALA A SOCIETATII DE GEOGRAFIE DIN ROMANIA, Bucuresti, 01-05 iunie 2017

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMANIA FILIALA JUDETULUI DOLJ

Formular de adeziune la SGR Dolj

Statut

membrii-activi-sgr-dolj

certificat inregistrare fiscala

Act constitutiv

Simpozion_jud_2015_MN anunt

CONSILIUL DE CONDUCERE

Depuneri cotizatii in contul deschis la BRD Craiova

RO84BREDE170SV24534721700 

Conferinta Nationala Anuala a SGR

Circulara II_SGR 2016

 

Reclame