Publicatii

Revista Coordonate

Revista Coordonate s-a născut din dorinţa de a informa cadrele didactice din Judetul Dolj şi nu numai, cu privire la activităţile, acţiunile desfăşurate.

Numărul publicațiilor periodice cu specific geografic a sporit cu încă unul, grație eforturilor geografilor doljeni. Revista Coordonate, revistă editată sub egida Filialei Dolj a Societății de Geografie din România și a Inspectoratului Școlar Județean Dolj, adună între filele sale articole și studii cu o tematică largă.

În paginile revistei, alături de  studii semnate de geografii doljeni, sunt incluse și contribuții ale unor cadre didactice  apropiate geografiei (geologie, biologie, istorie etc.).

Prezenta publicaţie cuprinde articole de geografie fizică, geografie umană, geografia mediului și didactica.

Apariția acestei reviste este o ofertă de aprofundare a studiilor geografice, de modernizare a predării geografiei și o sugestie de facilitare a înțelegerii opțiunilor inovative.

În acest context, ne dorim ca revista Coordonate  să fie un instrument util în activitatea profesorului de geografie, astfel încât toți colegii să se considere câștigători, mai bogați în cunoștiințe.  

Conditii publicare in revista COORDONATE           Codul ISSN COORDONATE


Reclame