ANUNȚ IMPORTANT

Vă aducem la cunoștință că sâmbătă 16.09.2017, ora 9, la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, va avea loc Consfătuirea județeană a cadrelor didactice care predau disciplina geografie în Craiova și județ.

PREZENȚA ESTE OBLIGATORIE !

Inspector școlar ISJ Dolj,
Prof. Maria Ciobanu

Anunțuri

ANUL ȘCOLAR 2017-2018

Dragi colegi!
Știu că este vacanță, că sunteți ocupați cu treburi casnice sau vă relaxați, dar vă propun până la 01 septembrie 2017 să ne gândim la următoarele aspecte:
– 2 teme pentru activitățile metodice sem. I sem. II
– 2 locații pentru cercuri Sem. I, Sem. II
– un traseu pentru aplicația practică, în țară
– locație pentru: Olimpiadă, Concursul Național „Terra”, Concursul de descrieri geografice „Al. Roșu”, Concursul Interjudețean „Terra de la poveste la realitate”, Sesiunea de comunicări a elevilor de liceu …
– dacă sunt și alte concursuri în calendarul educativ sau alte propuneri?
– articole pentru revista COORDONATE
Vă rog să meditați și să veniți cu propuneri la prima întâlnire.
Sper să vă relaxați și să începem anul școlar 2017-2018 cu încredere și multe realizări pe toate planurile.

Inspector școlar ISJ Dolj,
Prof. Maria Ciobanu

Stimaţi colegi,
Este o plăcere pentru noi să vă reînnoim invitaţia de a participa la SIMPOZIONUL DE CLIMATOLOGIE APLICATĂ I. F. MIHĂILESCU, în perioada 21-23 august 2017, anunțându-vă pe această cale de prelungirea termenului de înscriere până pe data de 25 IUNIE 2017.
La secțiunea Evenimente de pe pagina blogului veţi găsi informaţii generale cu privire la organizarea acestui eveniment,

CONCURSURI luna mai 2017

I. CONCURSUL NAȚIONAL ȘCOLAR ,,MICA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE – TERRA ”, PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII – etapa națională se va desfășura la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Craiova, în data de 20.05.2017. Elevii calificați vor fi prezenți la ora 9.00 – 9.30. Pentru informații suplimentare, profesorii elevilor calificați vor lua legătura cu prof. Tucă Lavinia, lavinia_tuca@yahoo.com, tel. 0767559975.

II. CONCURS INTERJUDEȚEAN ”TERRA DE LA POVESTE LA REALITATE” pentru elevii claselor V-VII – etapa interjudețeană se va desfășura la Slobozia, Jud. Ialomița, în data de 27 mai 2017.
Profesorii elevilor calificați trebuie să ia legătura până luni 08.05.2017 cu inspector școlar de geografie, prof. Maria Ciobanu, tel. 0723605975.

III. CONCURSUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR ”GEO-INFORMATICĂ” PENTRU ELEVII DIN CLASELE LICEALE, etapa națională se va desfășura prin jurizarea lucrărilor la Colegiul Național ”Carol I”, Craiova, în perioada 22-27.05.2017.

IMPORTANT

MODIFICARE DATĂ CERC PEDAGOGIC
CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE GEOGRAFIE – liceu, gimnaziu, Craiova și Județ – SEMESTRUL AL II-LEA – cu tema ,, ROLUL ȘI IMPORTANȚA APLICAȚIILOR PRACTICE ÎN PREDAREA GEOGRAFIEI”- aplicație practică – Liceul Teoretic BECHET – 13.05.2017. Cadrele didactice care doresc să se implice în activitatea metodică trebuie să transmită toate informațiile până luni 08.05.2017 la adresa: iliescuciuciuc@yahoo.com Prof. CIUCIUC VICTORIA CARMEN, telefon 0730112607. Pentru transport se vor solicita detalii D-nei prof. PREDUȘ-MIC FILUȚA, telefon 0754835599

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ”TERRA DE LA POVESTE LA REALITATE”

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ”TERRA DE LA POVESTE LA REALITATE”, etapa județeană se va desfășura în data de 08 aprilie 2017 la Școala Gimnazială ,,Alexandru Macedonski” Craiova. Elevii vor fi prezenţi la Școala Gimnazială ,,Alexandru Macedonski” Craiova în intervalul 8.00-8.30 având asupra lor un act de identitate (CI/copie certificat de naștere/Carnet de elev). Proba scrisă începe la ora 9.00 cu o durată de 120 de minute. Redactarea lucrării se realizează cu pix/stilou de culoare albastră. Este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane  mobile sau orice alte materiale ajutătoare; în caz contrar se vor aplica sancţiunile prevăzute de regulament.           

Tabelele cu elevii din clasele V- VII  calificaţi pentru etapa judeţeană vor fi completate conform  machetei de mai jos, se vor  trimite, până în data de  03 aprilie 2017  pe adresa de e-mail ioana.geambasu@gmail.com, prof. Ioana Geambașu, tel. 0721039906.

Nr. crt. Nume şi

prenume elev

Clasa

Şcoala

Nume şi prenume

profesor îndrumător

Pentru etapa interjudeţeană, fiecăruia dintre judeţe i se atribuie 2 locuri pentru fiecare an de studiu. În total, la etapa interjudeţeană participă câte 6 elevi din fiecare judeţ.

Profesorii evaluatori  se vor prezenta la ora 11,00 la Școala Gimnazială ”Alexandru Macedonski” Craiova.
CONCURSUL  NAȚIONAL  INTERDISCIPLINAR ”GEO-INFORMATICĂ”  PENTRU ELEVII DIN CLASELE LICEALE, etapa județeană, se va desfășura la C.N. „Carol I” Craiova. Lucrările și fișa de înscriere se vor transmite  în perioada 03 – 07 aprilie 2017, în format electronic pe adresa de e-mail licaovidiu2005@yahoo.com, evaluarea se va realiza pe 10 aprilie 2017 conform regulamentului. Pentru relații suplimentare se va lua legătura cu d-na profesoară  Gică Gabriela, tel.0740022336.  Toate informațiile legate de concursurile școlare se pot consulta la adresa:

https://geografiedj.wordpress.com/concursuri-si-olimpiade-3/

Fiecare profesor are obligația să prelucreze, sub semnătură, elevilor regulamentul și programa concursurilor. 

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

SESIUNEA DE  COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN CLASELE LICEALE etapa județeană, se va desfășura în data de 07 aprilie 2017,  la Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova. Se va completa un tabel cu datele de identificare ale  lucrărilor și se  va  transmite  până în data de  03 aprilie 2017 pe adresa de e-mail irinavinturis@yahoo.com, Prof. Irina Vînturiș, telefon 0761662682.Tabelele vor fi completate conform  machetei de mai jos  și odată cu înaintarea lor profesorii sunt rugați să solicite confirmarea primirii datelor de la persoana de contact.

Nr. crt.

Nume şi

prenume elev

Clasa

Şcoala

Titlul lucrării și secțiunea Nume şi prenume

profesor îndrumător

Elevii vor fi prezenți la ora 11.00 având asupra lor CI/carnet de elev/legitimație de elev și lucrarea în format letric și electronic (CD/DVD/stick).