CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ”TERRA DE LA POVESTE LA REALITATE”

CONCURSUL INTERJUDEȚEAN ”TERRA DE LA POVESTE LA REALITATE”, etapa județeană se va desfășura în data de 08 aprilie 2017 la Școala Gimnazială ,,Alexandru Macedonski” Craiova. Elevii vor fi prezenţi la Școala Gimnazială ,,Alexandru Macedonski” Craiova în intervalul 8.00-8.30 având asupra lor un act de identitate (CI/copie certificat de naștere/Carnet de elev). Proba scrisă începe la ora 9.00 cu o durată de 120 de minute. Redactarea lucrării se realizează cu pix/stilou de culoare albastră. Este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane  mobile sau orice alte materiale ajutătoare; în caz contrar se vor aplica sancţiunile prevăzute de regulament.           

Tabelele cu elevii din clasele V- VII  calificaţi pentru etapa judeţeană vor fi completate conform  machetei de mai jos, se vor  trimite, până în data de  03 aprilie 2017  pe adresa de e-mail ioana.geambasu@gmail.com, prof. Ioana Geambașu, tel. 0721039906.

Nr. crt. Nume şi

prenume elev

Clasa

Şcoala

Nume şi prenume

profesor îndrumător

Pentru etapa interjudeţeană, fiecăruia dintre judeţe i se atribuie 2 locuri pentru fiecare an de studiu. În total, la etapa interjudeţeană participă câte 6 elevi din fiecare judeţ.

Profesorii evaluatori  se vor prezenta la ora 11,00 la Școala Gimnazială ”Alexandru Macedonski” Craiova.
CONCURSUL  NAȚIONAL  INTERDISCIPLINAR ”GEO-INFORMATICĂ”  PENTRU ELEVII DIN CLASELE LICEALE, etapa județeană, se va desfășura la C.N. „Carol I” Craiova. Lucrările și fișa de înscriere se vor transmite  în perioada 03 – 07 aprilie 2017, în format electronic pe adresa de e-mail licaovidiu2005@yahoo.com, evaluarea se va realiza pe 10 aprilie 2017 conform regulamentului. Pentru relații suplimentare se va lua legătura cu d-na profesoară  Gică Gabriela, tel.0740022336.  Toate informațiile legate de concursurile școlare se pot consulta la adresa:

https://geografiedj.wordpress.com/concursuri-si-olimpiade-3/

Fiecare profesor are obligația să prelucreze, sub semnătură, elevilor regulamentul și programa concursurilor. 

Reclame

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

SESIUNEA DE  COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN CLASELE LICEALE etapa județeană, se va desfășura în data de 07 aprilie 2017,  la Liceul Teoretic „Henri Coandă” Craiova. Se va completa un tabel cu datele de identificare ale  lucrărilor și se  va  transmite  până în data de  03 aprilie 2017 pe adresa de e-mail irinavinturis@yahoo.com, Prof. Irina Vînturiș, telefon 0761662682.Tabelele vor fi completate conform  machetei de mai jos  și odată cu înaintarea lor profesorii sunt rugați să solicite confirmarea primirii datelor de la persoana de contact.

Nr. crt.

Nume şi

prenume elev

Clasa

Şcoala

Titlul lucrării și secțiunea Nume şi prenume

profesor îndrumător

Elevii vor fi prezenți la ora 11.00 având asupra lor CI/carnet de elev/legitimație de elev și lucrarea în format letric și electronic (CD/DVD/stick).

ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE GEOGRAFIE  – TERRA,  ETAPA JUDEŢEANĂ, EDIŢIA V   

       Concursul Național Școlar ,,TERRA”, pentru elevii claselor V-VII – etapa județeană se va desfășura pe 25.03.2017, la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Craiova.  Elevii vor fi prezenți  între 9.00 – 9.30. Tabelele cu elevii din clasele V- VII  calificaţi pentru etapa judeţeană vor fi transmise, până luni, 20.03.2017 pe adresa de e-mail lavinia_tuca@yahoo.com prof. Lavinia Tucă.

      Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/ carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs/carte de identitate.Proba scrisă la etapa judeţeană va dura 90 minute şi va începe la ora 10.00

      La etapa naţională, din fiecare judeţ, respectiv sector al capitalei, participă primii 5(cinci) elevi pentru fiecare an de studiu, la clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, în ordinea descrescătoare a mediilor (în total 15 elevi).

       Nu se admite redistribuirea locurilor de la un nivel de clasă la altul. În situaţia obţinerii de medii egale, se va organiza probă de baraj de către Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană.

Profesorii evaluatori  se vor prezenta la ora 12,00 la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Craiova.

    Rezultatele vor fi afişate la avizierul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Craiova cât şi pe Blogul profesorilor de geografie din judeţul Dolj https://geografiedj.wordpress.com/concursuri-si-olimpiade-3/după finalizarea evaluării până cel târziu sâmbătă, 25 martie 2017, ora 21.00.