FOARTE IMPORTANT

Ca o măsură de prevenire a îmbolnăvirii, ministrul Educației și Cercetării a hotărât suspendarea desfășurării tuturor olimpiadelor școlare județene și regionale, precum și a competițiilor sportive, până la o dată care va fi comunicată ulterior.

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

CONCURSUL GEO-INFORMATICĂ 2020

Nr. crt. Concursul şcolar Perioadele de desfăşurare Locul de desfăşurare etapa națională Observaţi
1 Concursului național de geografie și informatică

  “Geo-Informatică”

 

04 – 08. Mai 2020

primirea lucrărilor

09 -10 mai 2020 evaluarea lucrărilor

 

Colegiul Național ”Carol I”, Craiova,

jud. Dolj

pentru elevii claselor IX

Inspector școlar,

Prof. Maria Ciobanu

 

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE -FAZA JUDEȚEANĂ 14 MARTIE 2020

ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE, ETAPA JUDEȚEANĂ                 

 • LOC DE DESFĂŞURARE OLIMPIADĂ– COLEGIUL NAȚIONAL „CAROL I” CRAIOVA
 • Accesul elevilor în săli este permis în intervalul orar 8.30 – 9.30.
 • Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/ carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs/carte de identitate.
 • Proba scrisă la etapa județeană va dura 3 ore şi va începe la ora 10.00
 • Rezultatele vor fi afişate la avizierul COLEGIULUI NAȚIONAL „CAROL I” CRAIOVA după finalizarea evaluării până cel târziu sâmbătă, 14 martie 2020, ora 21.00.
 • Punctajul minimum necesar pentru calificarea elevilor la etapa naţională este de 75 puncte (nota 7,50).

În conformitate cu prevederile Metodologiei –cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OM nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019 și  a Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI de geografie,  Nr. 24841/ 17.01.2019

 • Pentru etapa Națională fiecărui judeţ i se atribuie 5 locuri, câte unul pe fiecare an de studiu.
 • Se atribuie 23 de locuri suplimentare pe fiecare clasă, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile din oficiu.

Eventualele contestaţii se vor depune, pe baza carnetului de elev sau a unui act de identitate, de către elevii participanți (însoțiți sau nu de către părinți) la secretariatul COLEGIULUI NAȚIONAL „CAROL I” CRAIOVA  luni, 16 MARTIE 2020, între orele 10.00 – 12.00.

Rezultatele finale se vor afişa la avizierul COLEGIULUI NAȚIONAL „CAROL I” CRAIOVA, luni, 16 MARTIE 2020, după ora 14.00.

Președinte executiv,

Inspector școlar,

Prof. Maria Ciobanu

 

FOARTE IMPORTANT

1. Etapa finală a Concursului Interdisciplinar Fizică-Geografie ”Ștefan Hepiteș” se va desfășura în aceleași locații ca și la etapa județeană, excepție facând București-ul unde se va desfășura la Colegiul Tehnic Mihai Bravu în data de 21 martie 2020
2. Foile completate de către participanții la etapa din 21 martie a Concursului Interdisciplinar Fizică-Geografie ”Ștefan Hepiteș” vor fi scanate și transmise pe adresa de mail stefanhepites@gmail.com sau iulianstancu10@yahoo.com în ziua de 21 martie 2020 în intervalul orar 12.00 – 13.00. Elevii ale căror fișe cu raspunsuri nu vor fi transmise în intervalul menționat vor fi declarați ABSENȚI
3. Diplomele vor fi elaborate de către Colegiul Tehnic Mihai Bravu conform calendarului.
Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

IMPORTANT ACTVITĂȚI LUNA MARTIE

 1. OLIMPIADA DE GEOGRAFIE – etapa judeţeană – se va desfăşura sâmbătă, 14 martie 2020, la Colegiul Naţional ,,Carol I” Craiova.

Tabelele cu elevii claselor VIII-XII, participanți la olimpiadă, se vor transmite până vineri, 6 martie 2020, ora 14.00, în format electronic (EXCEL), pe adresa de e-mail: gabi.gica@yahoo.com, și pe fax, la nr. 0351 420 160, conform machetei de mai jos.

 

Nr. crt. Nume şi

prenume elev

Clasa Şcoala Nume şi prenume

profesor îndrumător

 

Director,                                                                                                     Responsabil Comisie metodică,    

 •  Elevii vor fi prezenţi la Colegiul Național ,,Carol I” Craiova, sâmbătă 14 martie 2020, având asupra lor un act de identitate (C.I. sau Carnetul de Elev).
 • Accesul în săli se va face în intervalul  9.00 – 9,30.
 • Redactarea fiecărei lucrări se realizează cu pix/stilou de culoare albastră.
 • Este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane  mobile sau orice alte materiale ajutătoare. În caz contrar se vor aplica sancţiunile prevăzute de regulament.
 •             Profesorii evaluatori  se vor prezenta la C.N. „Carol I” Craiova la ora 13.00.
 1. Concursul școlar interjudețean ”Terra – de la poveste la realitate”, pentru elevii claselor V-VII – etapa județeană se va desfășura la Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica” Craiova în data de03.2020.

Tabelele cu elevii, din clasele V- VII,  participanți la  etapa judeţeană, vor fi completate conform machetei de mai sus, se vor  transmite până joi, 12.03.2020, ora 14.00, pe adresa de e-mail scoala21craiova@yahoo.com, și pe fax, la nr. 0251544765.

 • Elevii vor fi prezenţi la Școala Gimnazială ” Gheorghe Țițeica” Craiova, sâmbătă 21 martie 2020, având asupra lor un act de identitate (Certificat de Naștere sau Carnetul de Elev).
 • Accesul în săli se va face în intervalul  9.00 – 9.30.
 • Redactarea fiecărei lucrări se realizează cu pix/stilou de culoare albastră
 • Profesorii evaluatori  se vor prezenta la Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica” Craiova la ora 12.00.

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

CONCURSUL NAȚIONAL TERRA-etapa județeană

În atenția participanților:

 • Etapa județeană se va desfășura pe 29 februarie 2020, ora 10.00,  la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova;
 • Subiectele vor avea un grad de dificultate medie, vor respecta Programa concursului actualizată conform Programei școlare pentru gimnaziu, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017;
 • Timpul de lucru este de 90 minute pentru toate clasele;
 • Toate subiectele vor avea și suport cartografic și vor fi multiplicate color;
 • Subiectele listate rămân la elevi, numai dacă rămân în sală până la finalizarea probei;
 • După finalizarea concursului subiectele și baremele vor fi afișate în locațiile unde s-a desfășurat concursul și vor fi postate și pe site-ul concursterra.ro;
 • Vor fi acordate diplome, premii și mențiuni, conform regulamentului;

 Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

Foarte important -activități geografice luna februarie

CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE GEOGRAFIE – liceu și gimnaziu, Craiova și Județ  – SEMESTRUL AL II-LEA – cu tema „Analiza manualelor și a auxiliarelor didactice” se va desfășura în data de 15.02.2020 după cum urmează:

 • CM1 Gimnaziu – Școala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova, ora 9.00
 • CM2 Liceu – Liceul Energetic Craiova, ora 11.00

Cadrele didactice care doresc să se implice în activitatea metodică trebuie să transmită toate informațiile până luni 03.02.2020 la adresa de e-mail platondenisaflorentina@gmail.com, Prof. Platon Denisa, responsabil de cerc nivel liceal și valentina_popescu77@yahoo.com, Prof. Popescu Valentina, nivel gimnazial.

Concursul județean Descrieri Geografice ”Alexandru Roșu”, se va desfășura la Liceul Teologic Adventist Craiova în data de 14.02.2020.

Tabelele cu elevii  claselor  V-VIII și IX – XII  calificaţi pentru etapa judeţeană a concursului, se vor trimite până luni, 03.02.2020, pe adresa de e-mail: eli.ciocan@yahoo.com, prof. Ciocan Elisabeta, tel. 0729098769.

Tabelele vor fi completate conform machetei de mai jos și odată cu înaintarea lor, profesorii sunt rugați să solicite confirmarea primirii datelor de la persoana de contact.

 

Nr. crt. Nume şi

prenume elev

Clasa Secțiunea Titlul lucrării Şcoala Nume şi prenume

profesor îndrumător

 

Elevii vor fi prezenţi la Liceul Teologic Adventist Craiova, vineri 14.02.2020, în intervalul 13.30-14.00, având asupra lor un act de identitate (C.I. sau Carnetul de elev cu poză), lucrarea în format electronic/letric.

Concursul județean Descrieri Geografice ”Alexandru Roșu” în anul scolar 2019-2020 a fost aprobat la nivel județean .

Prezentarea va respecta următoarele cerinţe: 

 • Durata – maxim 10 minute
 • Relevanţa pentru tema concursului
 • Lucrarea să fie rezultatul observaţiilor şi experienţelor trăite de elevul participant
 • Se va folosi suportul scris însoţit de fotografii şi/sau hărţi sau prezentări multimedia.

Profesorii evaluatori se vor prezenta la ora 13,30 la Liceul Teologic Adventist Craiova.

 Concursul Național Școlar Mica Olimpiadă ,,TERRA”, pentru elevii claselor V-VII, etapa județeană, se va desfășura în data de 29.02.2020, la Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova. Elevii vor fi prezenți  la ora 9.00. Tabelele cu elevii din clasele V- VII calificaţi pentru etapa judeţeană vor fi completate conform machetei de mai jos, se vor  trimite, până luni, 03.02.2020, pe adresa de e-mail ionescu_cristina21@yahoo.com, prof. Ciocoiu Cristina, tel. 0765431077.

 

Nr. crt. Nume şi

prenume elev

Clasa Şcoala Nume şi prenume

profesor îndrumător

Profesorii evaluatori se vor prezenta la ora 12,00 la Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova.

Pentru relații suplimentare se va lua legătura cu inspector școlar de geografie, prof. Maria Ciobanu,   tel. 0748917450/0723605975.

Foarte important:

Fiecare profesor are obligația să prelucreze elevilor, sub semnătură, regulamentul și programa concursului școlar. 

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

Concursului Interdisciplinar Fizică-Geografie „Ştefan Hepiteş”, etapa judeţeană

Concursului Interdisciplinar Fizică-Geografie „Ştefan Hepiteş”, etapa judeţeană 18 ianuarie 2020 se va desfășura la Colegiul „Ștefan Odobleja” din Craiova

Proba scrisă începe sâmbătă, 18.01.2020, la ora 10, în corpul central, iar elevii să fie prezenți în jurul orei 9,30. Au voie să folosească calculatoare neprogramabile simple pentru calcule, fără telefoane.
Repartizarea pe săli de clasă se va posta pe site-ul colegiului, vineri și se va afișa la intrarea în școală.
Atenție: au nevoie de un act cu care se legitimează (C.I. , pașaport, carnet de elev vizat ……).