NOUTĂȚI CERC PEDAGOGIC

Cercul pedagogic al profesorilor de geografie de pe semestrul al II-lea, din anul şcolar 2020/2021, se va desfăşura online, după cum urmează:

 •  PENTRU LICEU: LICEUL TEHNOLOGIC ”C.D. NENIȚESCU” CRAIOVA

 vineri 19.02.2021, ora 12.30, având următoarea temă:  ”Aplicarea testelor de antrenament în pregătrea elevilor pentru examenul de bacalaureat. Profilul profesorului evaluator”

 • PENTRU GIMNAZIU: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN” CRAIOVA

vineri 19.03.2021, ora 12.30, având următoarea temă: ”Rezultatele privind aplicarea noului curriculum pentru clasa a VIII-a”

Profesorii de geografie din unităţile de învăţământ organizatoare şi responsabilii de cerc pedagogic vor alege platforma educațională şi vor transmite link-ul de participare pe 19.02.2021 respectiv 19.03.2021.

Materialele, comunicările, resursele propuse pentru dezbatere vor fi transmise după cum urmmează:

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

Publicitate

FOARTE IMPORTANT

CERCURI PEDAGOGICE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE, SEM II AN ȘCOLAR 2020-2021,

 • CM1 Gimnaziu Craiova și județ, 19.03.2021, ora 12.00, cu tema ”Rezultatele privind aplicarea noului curriculum pentru clasa a VIII a”  organizat online, răspunde  Școala Gimnazială „Traian” Craiova
 • CM2 Liceu Craiova și județ, 19.02.2021, ora 12.00, cu tema ”Aplicarea testelor de antrenament în pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat. Profilul profesorului evaluator” organizat online, răspunde Liceul Tehnologic ”C.D. Nenițescu” Craiova

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

Filiala Dolj a Societăţii de Geografie din România – Scrisoare deschisă pentru studiul materiei- articol preluat din Ziarul Cuvântul Libertății

Mai are importanţă studiul geografiei geografiei în profilul de formare al absolventului de liceu? Trebuie ca materia respectivă să ocupe un loc central în Planurile – cadru din învăţământul preuniversitar? Întrebări care îşi aşteaptă răspunsul, din partea oficialităţilor. Pornind de la acestea, Filiala Dolj a Societăţii de Geografie din România a adresat o Scrisoare deschisă celor îndtrituiţi, pentru ca responsabilii să răspundă la cerinţe.

Geografia trebuie să ocupe un loc central în Planurile-cadru din învăţământul preuniversitar. De ce? “Geografia”, ca disciplină școlară, contribuie la dezvoltarea valorilor educaționale și formarea profilului absolventului de liceu.  Redăm din  această scrisoare: “Din activitatea cadrelor didactice care predau geografie, unele ocupând şi funcţii de conducere (se poate  observa statistica evoluţiei elevilor) şi din discuţiile cu elevii, punctul central al acestei acţiuni, s-au constatat următoarele: “Geografia” ca, disciplină de învățământ, are un rol deosebit în formarea și educarea elevilor. Prin conținutul științific atractiv, prin activitățile de învățare specifice (realizarea unor materiale PowerPoint, excursii în natură, realizarea unor suporturi cartografice, pronunțarea elementelor geografice în limbi străine, realizarea unor analize asupra diversității culturale, realizarea unor calcule matematice care ajută elevii să înțeleagă diverse fenomene geografice, realizarea de proiecte și portofolii, accesarea surselor de informare etc.), “Geografia” este o disciplină de bază, care ajută la dezvoltarea unei personalității umane și științifice de mare valoare!; “Geografia” este introdusă greșit în aria curriculară “Om şi societate”, deoarece nu este o știință umanistă ci una realistă; pentru profilul teoretic este necesar să rămână planurile cadru cum au fost, deoarece elevii sunt interesaţi de orele de geografie, cei de la profilul real dorind ca opțiune pentru bacalaureat această disciplină; pentru profilul pedagogic, unde, la clasa a XII-a, pot alege “Geografia” la examenul de Bacalaureat, este o oră în trunchiul comun, în comparație cu filologia, care are două ore şi este acceaşi programă de Bacalaureat. Deci elevii observă că “au mai puțin cu o oră, dar acceaşi materie”, lucru nu ușor de explicat pentru că mulți sunt pasionați de geografie, iar ca viitori învățători merg către studii superioare la facultatea de geografie. În aceste condiţii este păcat să tăiem “visurile, pasiunile“ unor tineri”.

Susţinere şi din partea Consiliului Elevilor

Lucrurile  sunt destul de clare, iar acestea merg mai departe. “Delegația județeană a Consiliului Elevilor susține vechile planuri pentru teoretic şi varianta 1 pentru celelalte. Părerea lor este că sunt multe modificări în direcții pe care ei “nu le agrează şi care nu-i reprezintă“. Astfel, în primul rând trebuie susținuți elevii în doleanțele pe care le au dar în același timp trebuie avut în vedere că aceştia trebuiesc bine instruiți în disciplina geografie mai ales într-o Uniune Europeană democratică. Programa să fie mai puțin stufoasă, iar lecțiile de geografie să fie adaptate timpurilor actuale (de exemplu lecțiile de geografie politică, economică și demografică – clasa a X-a, dar și cele de clasa a XI-a). Să se meargă pe conținut mai puțin și mai mult pe cercetare din partea elevilor, dar și pe dezbateri în timpul orelor de curs. Numărul orelor nu permite această abordare, iar scăderea lor va duce și la scăderea interesului elevilor pentru geografie, idee bazată pe experiența profesorilor din perioada pandemiei, când au adaptat programa în funcție de interesul elevilor. Pentru filiera vocaţională, profilul teologic, pornind de la obiectivul acestui demers, de a furniza o analiză a planurilor cadru în vigoare, din perspectiva relevanței numărului de ore alocat, în conformitate cu cerințele pieței muncii, competenţele formate contribuie şi disciplina geografie”, a precizat prof. Maria Ciobanu (foto), vicepreşedinte al Filialei Dolj a Societăţii de Geografie. În acest sens, aşa cum este stipulat şi Scrisoarea deschisă, se prezintă şi o serie de specializări: Cultul ortodox – Ghid turism religios; Cultul ortodox – Patrimoniu cultural; Cultul romano-catolic– Ghid turism religios (în limba română); Cultul greco – catolic– Ghid turism religios; Cultul adventist de ziua a șaptea – Teologie adventistă, ceea ce subliniază interdisciplinaritatea geografiei cu alte ştiinţe, necesitatea studierii acesteia fiind cu atât mai importantă. De asemenea, elevii pot opta pentru disciplina geografie la examenul de bacalaureat, dar studiază materia într-o oră pe săptămână, insuficient pentru o pregătire avansată, majoritatea alegându-şi această disciplină şi obţinând note mari, ceea ce arată faptul că este o disciplină îndrăgită de elevi. Prin includerea acestei discipline în planul cadru se respectă Principiul egalității de șanse și al promovării unei educaţii incluzive de calitatePrincipiul flexibilității și al parcursului individualPrincipiul relevanței și al racordării la social, Principiul compatibilizării cu tendinţele naţionale şi europene din domeniul educaţiei şi Principiul egalităţii şanselor.

Propuneri de îmbunătăţire

Pentru învățământul liceal, filiera tehnologică, cadrele didactice au constatat că, după absolvirea studiilor, doar un număr redus de elevi se integrează pe piaţa muncii în profilul studiat (mecanici, electricieni, șoferi), cei mai mulţi lucrând în domenii diferite de cele studiate (ISE, Horticultură, armată, sport, sistem sanitar, comerț, pază etc.) în ţară sau în străinătate. Astfel, geografia fiind o disciplină de cultură generală, trebuie inclusă în planurile cadru de învăţământ la toate clasele, pentru a oferi şanse egale elevilor absolvenţi cu cei care studiază la alte licee. ” Venim  şi cu propuneri de planuri – cadru (2021) , o soluție foarte bună la profilul teoretic  fiind păstrarea orelor actuale! Pe baza argumentelor expuse , colectivul profesorilor de Geografie din învățământul preuniversitar doljean își exprimă acordul parțial cu varianta 1 propusă în Planurile-cadru pentru ciclurile liceale, începând cu anul școlar 2021-2022 și face următoarele propuneri de îmbunătățire: la filiera teoretică, profilul umanist, specializarea filologie, clasa a XII-a, două ore; la filiera tehnologică, profilul “servicii”, clasa a XII-a, două ore și la profilul resurse naturale, clasa a XII-a, două ore; la filiera vocațională, profilul artistic, clasa a X-a, o oră și clasa a XI-a, o oră; la filiera vocațională, profilul sportiv şi teologic clasa a XII-a, două ore. De asemenea, titlurile disciplinelor la liceu, preluate din ”Proiectul de renovare” pot fi: Clasa a IX-a: Geografie fizică și elemente de Științele Pământului; Clasa a X-a: Geografie umană și a mediului înconjurător; Clasa a XI-a: Geografia lumii contemporane (Dimensiunea spațială a mondializării); Clasa a XII-a: Europa, România, Uniunea Europeană”, a mai menţionat Maria Ciobanu.

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

FOARTE IMPORTANT

Informare

Cercul pedagogic al profesorilor de geografie de pe semestrul I, din anul şcolar 2020/2021, se va desfăşura online, vineri 27.11.2020, ora 12.30, având următoarea temă Utilizarea cu eficiență a resurselor educaționale deschise și platformele utilizate în procesul instructiv-educativ în mediul online”

Unităţile  de învăţământ organizatoare sunt:

 • PENTRU GIMNAZIU: COLEGIUL NAȚIONAL ”ELENA CUZA” CRAIOVA
 •  PENTRU LICEU: LICEUL TEORETIC IDEPENDENȚA CALAFAT

 Profesorii de geografie din unităţile de învăţământ organizatoare şi responsabilii de cerc pedagogic vor alege platforma educatională şi vor transmite link-ul de participare pe 27.11.2020.

Materialele, comunicările, resursele propuse pentru dezbatere, se transmit pe  e-mail jeni76ro@yahoo.com până pe data de 23.11.2020

 

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

CONCURSUL GEO-INFORMATICĂ 2020

Nr. crt. Concursul şcolar Perioadele de desfăşurare Locul de desfăşurare etapa națională Observaţi
1 Concursului național de geografie și informatică

  “Geo-Informatică”

 

04 – 08. Mai 2020

primirea lucrărilor

09 -10 mai 2020 evaluarea lucrărilor

 

Colegiul Național ”Carol I”, Craiova,

jud. Dolj

pentru elevii claselor IX

Inspector școlar,

Prof. Maria Ciobanu

 

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE -FAZA JUDEȚEANĂ 14 MARTIE 2020

ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE, ETAPA JUDEȚEANĂ                 

 • LOC DE DESFĂŞURARE OLIMPIADĂ– COLEGIUL NAȚIONAL „CAROL I” CRAIOVA
 • Accesul elevilor în săli este permis în intervalul orar 8.30 – 9.30.
 • Elevii se vor legitima cu o copie după certificatul de naştere/ carnet de elev avizat pentru anul şcolar în curs/carte de identitate.
 • Proba scrisă la etapa județeană va dura 3 ore şi va începe la ora 10.00
 • Rezultatele vor fi afişate la avizierul COLEGIULUI NAȚIONAL „CAROL I” CRAIOVA după finalizarea evaluării până cel târziu sâmbătă, 14 martie 2020, ora 21.00.
 • Punctajul minimum necesar pentru calificarea elevilor la etapa naţională este de 75 puncte (nota 7,50).

În conformitate cu prevederile Metodologiei –cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin OM nr. 3035/2012 cu modificările și completările ulterioare, introduse prin OMEN 4203/2018 și OMEN 3015/2019 și  a Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea OLIMPIADEI de geografie,  Nr. 24841/ 17.01.2019

 • Pentru etapa Națională fiecărui judeţ i se atribuie 5 locuri, câte unul pe fiecare an de studiu.
 • Se atribuie 23 de locuri suplimentare pe fiecare clasă, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute conform clasamentului național realizat după finalizarea etapei județene/a sectoarelor municipiului București și calificarea participanților pe locurile din oficiu.

Eventualele contestaţii se vor depune, pe baza carnetului de elev sau a unui act de identitate, de către elevii participanți (însoțiți sau nu de către părinți) la secretariatul COLEGIULUI NAȚIONAL „CAROL I” CRAIOVA  luni, 16 MARTIE 2020, între orele 10.00 – 12.00.

Rezultatele finale se vor afişa la avizierul COLEGIULUI NAȚIONAL „CAROL I” CRAIOVA, luni, 16 MARTIE 2020, după ora 14.00.

Președinte executiv,

Inspector școlar,

Prof. Maria Ciobanu

 

FOARTE IMPORTANT

1. Etapa finală a Concursului Interdisciplinar Fizică-Geografie ”Ștefan Hepiteș” se va desfășura în aceleași locații ca și la etapa județeană, excepție facând București-ul unde se va desfășura la Colegiul Tehnic Mihai Bravu în data de 21 martie 2020
2. Foile completate de către participanții la etapa din 21 martie a Concursului Interdisciplinar Fizică-Geografie ”Ștefan Hepiteș” vor fi scanate și transmise pe adresa de mail stefanhepites@gmail.com sau iulianstancu10@yahoo.com în ziua de 21 martie 2020 în intervalul orar 12.00 – 13.00. Elevii ale căror fișe cu raspunsuri nu vor fi transmise în intervalul menționat vor fi declarați ABSENȚI
3. Diplomele vor fi elaborate de către Colegiul Tehnic Mihai Bravu conform calendarului.
Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

IMPORTANT ACTVITĂȚI LUNA MARTIE

 1. OLIMPIADA DE GEOGRAFIE – etapa judeţeană – se va desfăşura sâmbătă, 14 martie 2020, la Colegiul Naţional ,,Carol I” Craiova.

Tabelele cu elevii claselor VIII-XII, participanți la olimpiadă, se vor transmite până vineri, 6 martie 2020, ora 14.00, în format electronic (EXCEL), pe adresa de e-mail: gabi.gica@yahoo.com, și pe fax, la nr. 0351 420 160, conform machetei de mai jos.

 

Nr. crt. Nume şi

prenume elev

Clasa Şcoala Nume şi prenume

profesor îndrumător

 

Director,                                                                                                     Responsabil Comisie metodică,    

 •  Elevii vor fi prezenţi la Colegiul Național ,,Carol I” Craiova, sâmbătă 14 martie 2020, având asupra lor un act de identitate (C.I. sau Carnetul de Elev).
 • Accesul în săli se va face în intervalul  9.00 – 9,30.
 • Redactarea fiecărei lucrări se realizează cu pix/stilou de culoare albastră.
 • Este interzis accesul în sălile de concurs cu telefoane  mobile sau orice alte materiale ajutătoare. În caz contrar se vor aplica sancţiunile prevăzute de regulament.
 •             Profesorii evaluatori  se vor prezenta la C.N. „Carol I” Craiova la ora 13.00.
 1. Concursul școlar interjudețean ”Terra – de la poveste la realitate”, pentru elevii claselor V-VII – etapa județeană se va desfășura la Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica” Craiova în data de03.2020.

Tabelele cu elevii, din clasele V- VII,  participanți la  etapa judeţeană, vor fi completate conform machetei de mai sus, se vor  transmite până joi, 12.03.2020, ora 14.00, pe adresa de e-mail scoala21craiova@yahoo.com, și pe fax, la nr. 0251544765.

 • Elevii vor fi prezenţi la Școala Gimnazială ” Gheorghe Țițeica” Craiova, sâmbătă 21 martie 2020, având asupra lor un act de identitate (Certificat de Naștere sau Carnetul de Elev).
 • Accesul în săli se va face în intervalul  9.00 – 9.30.
 • Redactarea fiecărei lucrări se realizează cu pix/stilou de culoare albastră
 • Profesorii evaluatori  se vor prezenta la Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica” Craiova la ora 12.00.

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

CONCURSUL NAȚIONAL TERRA-etapa județeană

În atenția participanților:

 • Etapa județeană se va desfășura pe 29 februarie 2020, ora 10.00,  la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova;
 • Subiectele vor avea un grad de dificultate medie, vor respecta Programa concursului actualizată conform Programei școlare pentru gimnaziu, aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017;
 • Timpul de lucru este de 90 minute pentru toate clasele;
 • Toate subiectele vor avea și suport cartografic și vor fi multiplicate color;
 • Subiectele listate rămân la elevi, numai dacă rămân în sală până la finalizarea probei;
 • După finalizarea concursului subiectele și baremele vor fi afișate în locațiile unde s-a desfășurat concursul și vor fi postate și pe site-ul concursterra.ro;
 • Vor fi acordate diplome, premii și mențiuni, conform regulamentului;

 Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450