CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ-08.11.2019

Dragi colegi, vă anunțăm că VINERI 08.11.2019 în cadrul Univeristății din Craiova , SALA ALBASTRĂ , ora 9, va avea loc Conferința internațională ” 60 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ACADEMIC CRAIOVEAN ÎN DOMENIUL ȘTIINȚIFIC” . Participarea este gratuită.

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

IMPORTANT -CERC PEDAGOGIC 2 NOIEMBRIE 2019 ȘI MACHETĂ DE COMPLETAT

Vă reamintim unitatea școlară care organizează cercul pedagogic al profesorilor de geografie pe semestrul I, anul școlar 2019-2020, având ca temă „Analiza planificărilor – corelarea competențelor specifice cu activitatea de învățare” nivel gimnazial/liceal;v  discuţii, dezbateri, comunicări.

Liceu și gimnaziu Craiova și județ: în data de 02.11.2019, ora 10,00 la Colegiul Național „Carol I” Craiova, prof. Gabriela Gică (tel. 0740022336);

Vă rugăm să comunicați tema de dezbatere la adresa de e-mail gabi.gica@yahoo.com până la data de 30.10.2019.

Va rugăm să completați și să transmiteți la I.SJ. Dolj, până la data de 18 octombrie 2019, prin email la adresa ciobanu_maria2005@yahoo.com, situația privind încadrarea profesorilor de geografie din unitatea dumneavoastră, conform machetei prezentei note în formatul EXCEL. După completare, fișierul EXCEL se va salva cu denumirea: Geografie_denumirea unității școlare.

IMPORTANT:

Alegerile pentru  SGR Filiala Dolj vor avea loc în data de 02.11.2019 la Colegiul Național „Carol I” Craiova 
Toți membrii activi și simpatizanții societății sunt rugași să participe.
Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

ANUNȚ IMPORTANT

Vineri, 27.09.2019, ora 12.00, va avea loc, în sala de festivități a Colegiului Național „Carol I” Craiova,  CONSFĂTUIREA CADRELOR DIDACTICE  CARE PREDAU GEOGRAFIA ÎN JUDEȚUL DOLJ

ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020
Prezența obligatorie!
Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

IMPORTANT

Dragi colegi, vineri 24.05.2019, ora 9.00, la C.N „Carol I ” Craiova, vă rog să participați la dezbaterea viziunii ” Educația ne unește” Deasemenea în cadrul acestei întâlniri vom analiza și activitățile desfășurate la nivelul disciplinei în acest an școlar.

 

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

IMPORTANT

La disciplina GEOGRAFIE,  în luna mai 2019, se va desfășura cercul pedagogic din semestrul al II-lea și concursurile școlare după cum urmează:

  1. CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE GEOGRAFIE – liceu, gimnaziu, Craiova și Județ – SEMESTRUL AL II-LEA – cu tema  „Aplicarea testelor în concordanță cu prevederile metodice ale disciplinei ” Exemple de itemi” și Aplicație practică în perioada 31 mai-2 iunie 2019  în Bulgaria pe traseul  KazanlaK-Veliko-Tarnovo-Valea trandafirilor -Muzeul trandafirilor-Mormintele regilor traci.
  2. CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL ,,MICA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE – TERRA ”, PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII – etapa națională se va desfășura la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova, în data de 18.05.2019, primii cinci elevi calificați după etapa județeană, pentru fiecare an de studiu, vor fi prezenți în intervalul orar 9.00 – 9.30. Pentru informații suplimentare, profesorii elevilor calificați vor lua legătura cu prof. Cristina Ene, tel. 0746251572.

3. SESIUNEA DE  COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN CLASELE LICEALE, etapa județeană, se va desfășura în data de 10 mai 2019,  la Colegiul Național „Carol I” Craiova. Se va completa un tabel cu datele de identificare ale  lucrărilor și se  va  transmite  până în data de  07 mai 2019 pe adresa de e-mail gabi.gica@yahoo.com, Prof. Gabriela Gică, telefon 0740022336. Tabelele vor fi completate conform  machetei de mai jos și odată cu înaintarea lor profesorii sunt rugați să solicite confirmarea primirii datelor de la persoana de contact.

Nr. crt. Nume, inițială si prenume elev

(cu diacritice)

Clasa Şcoala Titlul lucrării și secțiunea

(cu diacritice)

Nume şi prenume

profesor îndrumător

(cu diacritice)

Elevii vor fi prezenți la ora 09.30 având asupra lor CI/carnet de elev/legitimație de elev și lucrarea în format letric și electronic (CD/DVD/stick)

4. CONCURSUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR ”GEO-INFORMATICĂ” PENTRU ELEVII DIN CLASELE LICEALE, etapa națională, se va desfășura la C.N. „Carol I” Craiova. Lucrările și fișa de înscriere se vor transmite în perioada 16 – 23 mai 2019, în format electronic pe adresa de e-mail licaovidiu2005@yahoo.com, evaluarea se va realiza pe 25 mai 2019 conform regulamentului. Pentru relații suplimentare se va lua legătura cu d-na profesoară Gică Gabriela, tel. 0740022336.

Fiecare profesor are obligația să prelucreze, sub semnătură, elevilor regulamentul și programa concursurilor.