IMPORTANT-OLIMPIADA DE GEOGRAFIE-FAZA JUDEȚEANĂ-9 MARTIE 2019

Etapa județeană a olimpiadei de geografie are doar probă scrisă. Olimpiada se va desfășura la Liceul Teoretic Tudor Arghezi Craiova. Elevii vor fi prezenți la 9.30. Proba scrisă începe la ora 10 și durează 3 ore. Se păstrează structura subiectelor. Fiecare clasă va avea cinci subiecte. Profesorii evaluatori vor fi prezenți la ora 13.00.

Reclame

Concursul National „LA ȘCOALA CU CEAS”

Concursul National „LA ȘCOALA CU CEAS” pentru elevii claselor V-VIII – etapa naționala se va desfașura sâmbata, 26.01.2019, in intervalul orar 10-12 la Școala Gimnazială”Take Ionescu” Rm. Vâlcea. Elevii vor ft prezenfi la ora 9.00. Tabelele cu elevii din clasele V-VIII calificafi pentru etapa nafionala se vor trimite pană vineri, 18.01.2019.
Înscrierea pentru disciplina GEOGRAF1E se va face pilna pe data de 19 ianuarie 2018 la adresa
de e-mail: catadela8@yahoo.com prin completarea urmatorului label (in EXCEL)

Nr. crt. Numele și prenumele elev Unitatea de învățământ/Localitatea Clasa

 

Profesor îndrumător

Persoane de contact concurs GEOGRAFIE:

Prof. Diaconu luha – telefon 0744615491
Prof. Vliduva Clitlilin – telefon 0740459834
Prof. Manda Mihai – telefon 0766689471

Participantii pot opta pentru cazare incepând de vineri 25.01.2019, la Colegiul de Silvicultura și Protectia Mediului Rm. Vâlcea (lânga Spitalul Judetean Vâlcea).
Tabelele pentru cazare se trirnit pe adresa de mail: viorel_ cismaru@yahoo.com
Persoana de contact pentru cazare: Prof. Cismaru Viorel, telefon 0720538676.

Concursul Interjudețean Descrieri Geografice ”Alexandru Roșu”, etapa județeană

Concursul Interjudețean Descrieri Geografice „Alexandru Roșu”, etapa județeană, se va desfășura la $coala Gimnaziala „Nicolae Romanescu” Craiova, Corp B, strada Vantului nr. 3 ( Fosta $coala nr. 31) fn data de
19.01.2019.
Tabelele cu elevii claselor V-VJIJ, calificati pentru etapa judeteana a concursului, se vor trimite pâna
miercuri, 16 ianuarie 2019, pe adresa de e-mail: danadeaconu77@yahoo.com, prof. Deaconu Daniela, tel. 0740075553
Tabelele vor fi completate conform machetei de mai jos ~i odata cu maintarea !or, profesorii sunt
rugati sa solicite confirmarea primirii datelor de la persoana de contact.

Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa Secțiunea Titlul lucrării Școala Nume şi prenume profesor îndrumător

Eleva vor fi prezenți la Scoala Gimnazialii „Nicolae Romanescu” Craiova, Corp B, strada Vantului nr. 3 ( Fosta ~coala nr 31), sfunbata 19 ianuarie 2019, ill intervalul 10.00- 10.30 avand asupra !or un act de identitate (C.I. sau Carnetul de elev cu poza), programul de deschidere a lucrlirii, lucrarea in format electronic fi letric. Se vor califica pentru faza interjudeteana lucrarile care au obtinut premiile I și II, pentru fiecare sectiune, conform Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea concursului.
Prezentarea va respecta urmlitoarele cerinte:
• Durata – maxim 10 minute
• Relevanta pentru tema concursului
• Lucrarea sa fie rezultatul observatiilor și experientelor traite de elevul participant
• Se va folosi suportul scris insotit de fotografii și/sau hărți sau prezentari multimedia.
Profesorii evaluatori se vor prezenta la ora 9,00 la Scoala Gimnazială”Nicolae Romanescu” Craiova.

Vă rog să consultați și regulamentul concursului încărcat la secțiunea CONCURSURI.

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie ,,Ştefan Hepiteş”

Concursul Interdisciplinar FIZICA-GEOGRAFIE ,,Stefan Hepiteș” etapa judefeană, se va desfășura la Colegiul Național Ștefan Odobleja, în data de 19.01.2019

Elevii vor fi prezenti la Colegiul National ,,Ștefan Odobleja” Craiova in intervalul 9.00-9.30 având asupra lor un act de identitate (C.I. sau Carnetul de elev cu poza).
Proba de concurs va incepe la ora 10.00 și va dura 2 ore.
inscrierea elevilor se va face pâna pe data de 15 ianuarie 2019 la adresa de email: aurel_babalean@yahoo.com prin completarea urmatorului label (in EXCEL):

Nr. crt. Numele inițiala tatălui și prenumele Unitatea școlară Filiera Clasa Nume și prenume profesor FIZICĂ Nume și prenume profesor GEOGRAFIE

Pentru detalii ( modele de subiecte, locații, etc) puteți accesa adresa  https://concurs-stefan-hepites.webnode.ro/

Prof.insp Ciobanu Maria

Cercul profesorilor de geografie

Vă reamintim unitățile școlare care organizează cercurile pedagogice ale profesorilor de geografle pe semestrul I, anul școlar 2018-2019, având ca tema: ,,Activitate instructiv – educativă în învățământul girnnazial/liceal” – Lecție demonstrativă – discuții, dezbateri, comunicări.

Liceu Craiova și județ: în data de 06.11.2018, ora 13,30 la Liceul „Charles Laugier” Craiova, prof. dr. Mirela Enculescu (tel. 0763249891); Vă rugărn să comunicați tema de dezbatere la adresa de email:roxanaelenabudica@gmail.com până la data de 31.10.2018.
Responsabili cerc pedagogic: prof. Cotirta Ramona (tel. 0741091576) și prof. Picu Madalina (tel. 0758017027).

Gimnaziu Craiova și județ: în data de 09.11.2018, ora 12,30 la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Craiova, prof. Cristina Ciocoiu (tel. 0765431077). Vă rugăm să comunicați tema de dezbatere la adresa de e-mail ionescu_cristina2l@yahoo.com până la data de 06.11.2018.
Responsabili cerc pedagogic: prof. Bogdan Ionel (tel. 0760422707) și Teodorescu Adelina (tel. 0763613033).

Inspector școlar.
Prof. Maria Ciobanu