ANUNȚ IMPORTANT

Vineri, 27.09.2019, ora 12.00, va avea loc, în sala de festivități a Colegiului Național „Carol I” Craiova,  CONSFĂTUIREA CADRELOR DIDACTICE  CARE PREDAU GEOGRAFIA ÎN JUDEȚUL DOLJ

ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020
Prezența obligatorie!
Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450
Reclame

IMPORTANT

Dragi colegi, vineri 24.05.2019, ora 9.00, la C.N „Carol I ” Craiova, vă rog să participați la dezbaterea viziunii ” Educația ne unește” Deasemenea în cadrul acestei întâlniri vom analiza și activitățile desfășurate la nivelul disciplinei în acest an școlar.

 

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450

IMPORTANT

La disciplina GEOGRAFIE,  în luna mai 2019, se va desfășura cercul pedagogic din semestrul al II-lea și concursurile școlare după cum urmează:

  1. CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE GEOGRAFIE – liceu, gimnaziu, Craiova și Județ – SEMESTRUL AL II-LEA – cu tema  „Aplicarea testelor în concordanță cu prevederile metodice ale disciplinei ” Exemple de itemi” și Aplicație practică în perioada 31 mai-2 iunie 2019  în Bulgaria pe traseul  KazanlaK-Veliko-Tarnovo-Valea trandafirilor -Muzeul trandafirilor-Mormintele regilor traci.
  2. CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL ,,MICA OLIMPIADA DE GEOGRAFIE – TERRA ”, PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII – etapa națională se va desfășura la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova, în data de 18.05.2019, primii cinci elevi calificați după etapa județeană, pentru fiecare an de studiu, vor fi prezenți în intervalul orar 9.00 – 9.30. Pentru informații suplimentare, profesorii elevilor calificați vor lua legătura cu prof. Cristina Ene, tel. 0746251572.

3. SESIUNEA DE  COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN CLASELE LICEALE, etapa județeană, se va desfășura în data de 10 mai 2019,  la Colegiul Național „Carol I” Craiova. Se va completa un tabel cu datele de identificare ale  lucrărilor și se  va  transmite  până în data de  07 mai 2019 pe adresa de e-mail gabi.gica@yahoo.com, Prof. Gabriela Gică, telefon 0740022336. Tabelele vor fi completate conform  machetei de mai jos și odată cu înaintarea lor profesorii sunt rugați să solicite confirmarea primirii datelor de la persoana de contact.

Nr. crt. Nume, inițială si prenume elev

(cu diacritice)

Clasa Şcoala Titlul lucrării și secțiunea

(cu diacritice)

Nume şi prenume

profesor îndrumător

(cu diacritice)

Elevii vor fi prezenți la ora 09.30 având asupra lor CI/carnet de elev/legitimație de elev și lucrarea în format letric și electronic (CD/DVD/stick)

4. CONCURSUL NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR ”GEO-INFORMATICĂ” PENTRU ELEVII DIN CLASELE LICEALE, etapa națională, se va desfășura la C.N. „Carol I” Craiova. Lucrările și fișa de înscriere se vor transmite în perioada 16 – 23 mai 2019, în format electronic pe adresa de e-mail licaovidiu2005@yahoo.com, evaluarea se va realiza pe 25 mai 2019 conform regulamentului. Pentru relații suplimentare se va lua legătura cu d-na profesoară Gică Gabriela, tel. 0740022336.

Fiecare profesor are obligația să prelucreze, sub semnătură, elevilor regulamentul și programa concursurilor. 

 

IMPORTANT-OLIMPIADA DE GEOGRAFIE-FAZA JUDEȚEANĂ-9 MARTIE 2019

Etapa județeană a olimpiadei de geografie are doar probă scrisă. Olimpiada se va desfășura la Liceul Teoretic Tudor Arghezi Craiova. Elevii vor fi prezenți la 9.30. Proba scrisă începe la ora 10 și durează 3 ore. Se păstrează structura subiectelor. Fiecare clasă va avea cinci subiecte. Profesorii evaluatori vor fi prezenți la ora 13.00.

Concursul National „LA ȘCOALA CU CEAS”

Concursul National „LA ȘCOALA CU CEAS” pentru elevii claselor V-VIII – etapa naționala se va desfașura sâmbata, 26.01.2019, in intervalul orar 10-12 la Școala Gimnazială”Take Ionescu” Rm. Vâlcea. Elevii vor ft prezenfi la ora 9.00. Tabelele cu elevii din clasele V-VIII calificafi pentru etapa nafionala se vor trimite pană vineri, 18.01.2019.
Înscrierea pentru disciplina GEOGRAF1E se va face pilna pe data de 19 ianuarie 2018 la adresa
de e-mail: catadela8@yahoo.com prin completarea urmatorului label (in EXCEL)

Nr. crt. Numele și prenumele elev Unitatea de învățământ/Localitatea Clasa

 

Profesor îndrumător

Persoane de contact concurs GEOGRAFIE:

Prof. Diaconu luha – telefon 0744615491
Prof. Vliduva Clitlilin – telefon 0740459834
Prof. Manda Mihai – telefon 0766689471

Participantii pot opta pentru cazare incepând de vineri 25.01.2019, la Colegiul de Silvicultura și Protectia Mediului Rm. Vâlcea (lânga Spitalul Judetean Vâlcea).
Tabelele pentru cazare se trirnit pe adresa de mail: viorel_ cismaru@yahoo.com
Persoana de contact pentru cazare: Prof. Cismaru Viorel, telefon 0720538676.

Concursul Interjudețean Descrieri Geografice ”Alexandru Roșu”, etapa județeană

Concursul Interjudețean Descrieri Geografice „Alexandru Roșu”, etapa județeană, se va desfășura la $coala Gimnaziala „Nicolae Romanescu” Craiova, Corp B, strada Vantului nr. 3 ( Fosta $coala nr. 31) fn data de
19.01.2019.
Tabelele cu elevii claselor V-VJIJ, calificati pentru etapa judeteana a concursului, se vor trimite pâna
miercuri, 16 ianuarie 2019, pe adresa de e-mail: danadeaconu77@yahoo.com, prof. Deaconu Daniela, tel. 0740075553
Tabelele vor fi completate conform machetei de mai jos ~i odata cu maintarea !or, profesorii sunt
rugati sa solicite confirmarea primirii datelor de la persoana de contact.

Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa Secțiunea Titlul lucrării Școala Nume şi prenume profesor îndrumător

Eleva vor fi prezenți la Scoala Gimnazialii „Nicolae Romanescu” Craiova, Corp B, strada Vantului nr. 3 ( Fosta ~coala nr 31), sfunbata 19 ianuarie 2019, ill intervalul 10.00- 10.30 avand asupra !or un act de identitate (C.I. sau Carnetul de elev cu poza), programul de deschidere a lucrlirii, lucrarea in format electronic fi letric. Se vor califica pentru faza interjudeteana lucrarile care au obtinut premiile I și II, pentru fiecare sectiune, conform Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea concursului.
Prezentarea va respecta urmlitoarele cerinte:
• Durata – maxim 10 minute
• Relevanta pentru tema concursului
• Lucrarea sa fie rezultatul observatiilor și experientelor traite de elevul participant
• Se va folosi suportul scris insotit de fotografii și/sau hărți sau prezentari multimedia.
Profesorii evaluatori se vor prezenta la ora 9,00 la Scoala Gimnazială”Nicolae Romanescu” Craiova.

Vă rog să consultați și regulamentul concursului încărcat la secțiunea CONCURSURI.

Prof. Maria Ciobanu
C.N.”Carol I”, Craiova
Telefon 0723605975/ 0748917450